NIEUW! Gratis verzending in België voor bestellingen vanaf 200€! 🍷

Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Magazijn:
Andromachi Selection

Site Lock’O, Entrée Nº2 , Avenue de l’Energie 26, 4432, Alleur, België

Kantoor:

Rue Paradis 76/22, 4000 Luik

E-mailadres: hello@andromachiselection.be

Tel. +32 (0)460968688

BTW nummer : BE0742.587.062

Douane entrepot : BE2L000815700

Bank : BELFIUS
IBAN : BE25 0689 4301 0482
BIC : GKCCBEBB

Artikel 1: Bepalingen en voorwaarden

De e-commerce site Andromachi Selection, waarvan het magazijn gevestigd is te Avenue de l’Energie 26, 4432, Alleur, BTW BE0742.587.062, biedt haar klanten de mogelijkheid haar producten on-line te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die door een bezoeker van deze site (hierna genoemd de Klant) wordt geplaatst. Het plaatsen van een bestelling via de e-commerce site van Andromachi Selection impliceert dat de Klant kennis heeft genomen van deze Voorwaarden en deze uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die niet vooraf door Andromachi Selection uitdrukkelijk en schriftelijk zijn goedgekeurd.

Artikel 2: Prijsbepaling

Alle vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW, belastingen en heffingen ten laste van de Klant.

Indien leveringskosten, reserveringskosten of administratiekosten in rekening worden gebracht, worden deze afzonderlijk vermeld.

De prijsaanduiding heeft alleen betrekking op het artikel zoals het mondeling is omschreven. De bijgaande foto’s zijn ontworpen ter decoratie en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbieding binden Andromachi Selection niet. Andromachi Selection is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie. Andromachi Selection is op geen enkele wijze aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten.
Indien de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maat, kleur, beschikbaarheid, leveringsvoorwaarden of leveringsmethoden, verzoeken wij de Klant vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

De aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door The Andromachi Selection worden aangepast of ingetrokken. Andromachi Selection kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankoop

Producten kunnen besteld worden via https://andromachiselection.be/. Na betaling worden deze aan huis geleverd door onze eigen logistieke diensten, of via onze pakketdienst.De Klant kan kiezen tussen de volgende betaalmethodes:

  • Contant bij afhaling van de goederen
  • Via bankcheque / overschrijving
  • Via Visa / Mastercard credit card
  • Via Bancontact / Mister Cash
  • Via KBC/CBC Betaalknop
  • Via Belfius Direct Net
  • Via iDeal

Het aanbod van de goederen is onderworpen aan de aanvaarding van de bestelling door Andromachi Selection. Andromachi Selectie behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren wegens een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze web-shop kunnen worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.

Delivery is made by our own transport services or through our parcel service provider.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk vermeld, worden de goederen aan de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Andromachi Selection behoudt zich het recht voor geen goederen te leveren aan minderjarigen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of ander gebrek in de levering moet onmiddellijk aan Andromachi Selection worden gemeld.

Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in ontvangst heeft genomen. Het risico gaat echter reeds over op de Klant bij aflevering aan de vervoerder, indien de vervoerder van de Klant opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Andromachi Selection is geboden.

Artikel 6: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen, beschikt de consument over wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverlet.

Andromachi Selection zal elke fles wijn met kurk vervangen. De Klant zal op zijn of haar kosten de geopende fles met kurk aan Andromachi Selection retourneren, die vervolgens voor een vervangende fles zal zorgen (hoewel dit mogelijk niet dezelfde jaargang zal zijn). Om van de garantie gebruik te kunnen maken, moet de Klant een bewijs van aankoop kunnen overleggen. Klanten wordt aangeraden de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online zijn gekocht en bij de Klant thuis worden bezorgd, moet de Klant contact opnemen met de klantendienst van Andromachi Selection voordat het artikel op kosten van de Klant wordt teruggestuurd.

Wanneer de Klant een defect opmerkt, dient hij Andromachi Selection hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In ieder geval moet elk gebrek door de Klant binnen een termijn van 2 maanden worden gemeld. Daarna vervalt het recht op herstel of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op gebreken die het gevolg zijn van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen is, niet-naleving van de gebruiksaanwijzing of instructies, wijzigingen of veranderingen aan het artikel, kraken, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, of levering indien van toepassing, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, tenzij de Klant het tegendeel bewijst.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 7: Klantendienst

De Klantendienst van Andromachi Selection is telefonisch bereikbaar op +32 (0)460968688, of via e-mail op hello@andromachiselection.be of per post op: Rue Paradis 76/22, 4000 Luik. Alle klachten kunnen daarheen worden gestuurd.

Artikel 8: Geldigheid

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen.

Het niet afdwingen door Andromachi Selection van een van de rechten die in deze Algemene Voorwaarden zijn opgesomd, of van enig recht om deze uit te oefenen, zal nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten beïnvloeden.

Artikel 9: Wijziging van de voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen en de algemene verkoopvoorwaarden van Andromachi Selection. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze Algemene Voorwaarden. Andromachi Selection kan deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Elke aankoop die na een dergelijke wijziging wordt gedaan, impliceert dat de Klant de nieuwe Algemene Voorwaarden heeft goedgekeurd.

Artikel 10: Bewijsmiddelen

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.

Artikel 11: Recht en bevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Rome I inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De rechtbanken van Luik zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen.
Als u een vraag heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via hello@andromachiselection.be.